Keynote over AI voor 120 insurance professionals bij de Stichting Assurantie Registratie (SAR)

Deze week verzorgde onze CTO en co-founder Dennie van den Biggelaar een over AI in verzekeringen voor 120 leden van de Stichting Assurantie Registratie (SAR). Het was een grote opkomst van adviseurs onder de RMiA-, RGA- en RPA-erkenningsregelingen.

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) is een Nederlandse stichting gericht op de certificering en registratie van verzekeringsprofessionals. SAR streeft ernaar hoge normen in de verzekeringssector te handhaven door professionals te erkennen en te accrediteren die voldoen aan specifieke opleidings- en professionele criteria. Deze certificeringen zorgen ervoor dat leden de benodigde kennis en vaardigheden bezitten om kwalitatief advies en diensten aan klanten te bieden. De stichting organiseert ook evenementen, trainingen en continue professionele ontwikkelingsmogelijkheden voor haar leden om op de hoogte te blijven van trends en regelgeving in de sector.

Bekijk ook de reacties op Linkedin.

Post Tags :

Share :

Scroll naar boven